ورود   |  English
پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395
حداقل
حقوق تطبيقيعنوان مقاله: بررسی مختصر نظام حقوقی استرالیا
نویسنده : خدایار سعیدوزیری
تعداد صفحات : 4
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 118 kb
دانلود فایل word دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
نویسنده : امین گراوندی
منبع : سايت حق گستر
تعداد صفحات : 11
حجم فایل : 200 kb
دانلود فایل PDF

دانلود فایل word عنوان مقاله: بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران
نویسنده : خدایار سعیدوزیری
تعداد صفحات : 14
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 90 kb
دانلود فایل PDF

دانلود فایل word عنوان مقاله: مقايسه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هند
نویسنده : حميد رضا بيات
منبع : سايت حق گستر
تعداد صفحات : 26
حجم فایل : 193 kb
دانلود فایل word دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: بررسی مختصر نظام حقوقی ایتالیا
نویسنده : خدایار سعیدوزیری
تعداد صفحات : 3
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 148 KB
دانلود فایل word دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: سن مسؤوليت كيفري اطفال در حقوق ایران و جمهوری آذربایجان و تطبيق با اسناد بين المللي
نویسنده : محمد هادی موفق اردستانی(کارشناسی حقوق قضایی)
تعداد صفحات : 26
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 376 kb
دانلود فایل word دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: مفهوم وابستگی متقابل قراردادی در حقوق فرانسه
نویسنده : رضا آریان کیا(وکیل دادگستری و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پانتئون سوربن فرانسه)
تعداد صفحات : 11
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 1 mb
دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: حق انتفاع از سهام و سهم الشرکه در حقوق فرانسه
نویسنده : رضا آریان کیا(دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پانتئون سوربن فرانسه)
تعداد صفحات : 15
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 540 KB
دانلود فایل word دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: بررسی عنصرروانی قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق مصر
نویسنده : عباس گنجه اجیرلو(کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی)
تعداد صفحات : 17
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 265 KB
دانلود فایل word دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
نویسنده : علی خلیلی اوچ آغاج
تعداد صفحات : 8
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 188 kb
دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: وجوه اختلاف حقوق بزه ديده در اعلاميه 1985و حقوق ايران
نویسنده : امید دربر(کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی)
تعداد صفحات : 45
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 219 Kb
دانلود فایل word دانلود فایل PDF

دانلود فایل word عنوان مقاله: گزارشي پيرامون جايگاه پولشويي در ايران و جهان
نویسنده : سید حسن مژگانی
تعداد صفحات : 5
منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 129 kb
دانلود فایل PDF

عنوان مقاله: آشنایی با نظام قضایی آلمان
نویسنده : حق گستر
تعداد صفحات : 8 منبع : سايت حق گستر
حجم فایل : 99 kb دانلود فایل word دانلود فایل PDF